Uppehåll i sophämtning, slamtömning

Som privatperson har du möjlighet att ansöka om att få uppehåll i sophämtning och slamtömning. Här får du information om vilka förutsättningar som krävs för att få uppehåll.

För att få uppehåll i sophämtningen krävs att:

  • Att människor inte använder fastigheten under den tid som uppehållet gäller. Med användning av fastighet menas boende med övernattning eller annan vistelse på fastigheten som kan jämställas med boende även om inte övernattning sker.
  •  Att inget avfall uppstår som måste hämtas av kommunen under den tid som uppehållet gäller.

Nytt uppehåll i slamtömning kan bara beviljas för kommande helt kalenderår. Tömning under innevarande år sker enligt schema.

 

Lämna in ansökan om uppehåll i hämtning senast en månad innan period som söker uppehåll för börjar. Uppehåll i hämtning vid permanentbostad kan ges om fastigheten inte kommer att användas under en period på minst sex månader. Uppehåll i hämtning vid fritidshus kan ges om fastigheten inte kommer att användas under en period på minst tolv månader.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.