Avgifter och regler, abonnemang

Renhållningen Kristianstad ansvarar för kommunens avfallshantering. Har du frågor om abonnemang och avgifter för avfall ska du vända dig dit.

Avgifter

Kommunen ska hämta hushållsavfall vid alla fastigheter. Därför ska varje fastighet ha ett renhållningsabonnemang där kunden betalar en avgift enligt kommunens avfallstaxa. Avgiften är densamma, oavsett var i kommunen du bor. Läs detaljer i avfallstaxan under relaterad information.

Genom renhållningsavgiften betalar var och en som skapar avfallet – invånare och företag i Kristianstad – för att avfallet tas omhand på ett miljöriktigt sätt. Inga skattepengar används. 

Regler

  • Kristianstads kommun har en renhållningsordning. Den innehåller en plan för hur vi arbetar med vårt avfall och föreskrifter som förklarar reglerna för sortering, kraven på fastighetsägaren, när du kan ansöka om undantag och mycket annat. 
  • Kristianstads kommuns avfallstaxa reglerar kostnaderna för hushållens avfall. Taxan är beslutad av kommunfullmäktige.

Abonnemang

Renhållningens kundtjänst svarar på dina frågor om abonnemang.

Dela abonnemang

Om ni är två eller tre grannar som har lite avfall har ni möjlighet att dela abonnemang. Kontakta Renhållnings kundtjänst om du vill dela abonnemang. Det finns vissa förutsättningar som måste uppfyllas för att Renhållningen ska kunna bevilja detta.

Om inte förutsättningarna uppfylls hos Renhållningen finns det en möjlighet att istället ansöka om delat abonnemang hos miljö- och hälsoskyddsnämnden. Till exempel kan detta vara att avståndet mellan fastigheterna överstiger 200 meter inom samlad bebyggelse eller 400 meter utanför samlad bebyggelse.

Ansökan om delat abonnemang görs via blanketten Delat abonnemang som finns under rubriken E-tjänster överst på sidan. 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.