Avgifter och regler, abonnemang

Renhållningen Kristianstad ansvarar för kommunens avfallshantering. Vänd dig dit med frågor om abonnemang och avgifter för avfall.

Avgifter

Kommunen ska hämta hushållsavfall vid alla fastigheter. Därför ska varje fastighet ha ett renhållningsabonnemang där kunden betalar en renhållningsavgift enligt kommunens renhållningstaxa. Avgiften är densamma, oavsett var i kommunen du bor. Läs detaljer i renhållningstaxan under relaterad information.

Genom renhållningsavgiften betalar var och en som skapar avfallet – invånare och företag i Kristianstad – för att avfallet tas omhand på ett miljöriktigt sätt. Inga skattepengar används. 

 

Regler

  • Kristianstads kommun har en renhållningsordning. Den innehåller en plan för hur vi arbetar med vårt avfall och föreskrifter som förklarar reglerna för sortering, kraven på fastighetsägaren, när du kan ansöka om undantag och mycket annat. 
  • Kristianstads kommuns renhållningstaxa reglerar kostnaderna för hushållens avfall. Taxan är beslutad av kommunfullmäktige och gäller sedan 2014-01-01.

 

Abonnemang

Renhållningens kundtjänst svarar på dina frågor om abonnemang.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.