Avfall och återvinning

Det är viktigt att avfallet hanteras klokt så utsläppen i luften och vattnet minskar. Du kan själv bidra genom att sortera ditt avfall. Renhållningen Kristianstad är vårt renhållningsbolag.

Här kan du läsa om hur du sorterar och lämnar ditt avfall. Du får också tips på hur du kan kompostera och information om farligt avfall och annan avfallshantering.

Renhållningen Kristianstad tar hand om avfallet i kommunen.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.