Yrkesvux

Yrkesvux är en satsning på yrkesinriktad vuxenutbildning. Syftet är att motverka brist på arbetskraft med yrkesutbildning och nå de grupper som saknar gymnasieutbildning, alternativt har en gymnasieutbildning som behöver kompletteras

Utbildningar

Det finns ett flertal utbildningar. Arbetsmarknadens behov styr vilka utbildningar som kan bli aktuella. Kristianstad kommun samarbetar med andra kommuner och vi har avtal med privata anordnare. En del av dessa utbildningar är därför förlagda till andra orter än Kristianstad. Vilka utbildningar som är aktuella just nu ser du under Länkar


Studieekonomi

Studierna berättigar till studiemedel från CSN.

Urval

Yrkesvux riktar sig till främst till personer som saknar en gymnasieutbildning eller har en gymnasieutbildning som behöver kompletteras. Företräde har den som har en svag ställning på arbetsmarknaden. Bestämmelser om urval, se Länkar


Stöd

Vår strävan är att vuxenutbildningen ska vara tillgänglig för alla studerande. Därför finns vår speciallärare Glenn Sjölander som ett stöd. Det kan till exempel vara hjälp med studieteknik eller om du har läs- och skrivsvårigheter. Vi kartlägger dina behov och tillsammans bedömer vi det stöd du är i behov av. Stödinsatserna kan se olika ut, exempelvis vägledning kring alternativa verktyg eller olika studiestrategier 

Du kan komma till Studieverkstaden, Lärcentrum, på fredagar 9-12 eller ta kontakt med Glenn direkt 

Ansökan och studievägledning

Alla som ansöker till yrkesvux ska prata med en studievägledare. Se under Länkar

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

Yrkesvux

Skolområde Gymnasieskola / Vuxenutbildning

Telefon

0728-85 82 83

Besöksadress

Lasarettsboulevarden 2 E

291 33 Kristianstad

Fler kontakter

Marie Strandberg

Rektor

0738-53 23 78

Glenn Sjölander

Speciallärare

0738-53 27 17