Psykiatri 1

Kurskod: PSYPSY01, 100 poäng

Kursens innehåll

I kursen får du lära dig om vanliga psykiska sjukdomar, behandlingar och hur man kan förebygga psykisk ohälsa. Du lär dig olika sätt att se på orsaker till psykisk ohälsa. Du får kunskaper om forskningens betydelse för den historiska utvecklingen och om människosynen. Du får en inblick i yrkesrollen samt lär du dig specifika verksamheter inom psykiatrin.

I kursmålen ingår också  kommunikationens betydelse, där du tillsammans med övriga kursdeltagare får möjlighet att samarbeta och diskutera olika fallbeskrivningar. 

Studieform/upplägg

Kursen är lektionsbaserad och ingår som en del i vård- och omsorgsutbildningen. Olika kursmoment kräver närvaro eftersom lektionerna baseras både på individuella- och gruppdiskussioner.  

Obligatorisk redovisning av kunskap

  • Muntliga redovisningar av grupparbete.
  • Muntliga individuella redovisningar utifrån fallbeskrivningar.
  • Aktivt deltagande i diskussioner.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i svenska/svenska som andraspråk åk. 9.

Övrigt

I kursen Psykiatri 1 eftersträvar vi en dialog mellan lärare och kursdeltagare där vi tillsammans utvecklar arbetsformer och kursupplägg samt förbereder inför framtida arbetet där kommunikation är en förutsättning. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.