Hälso- och sjukvård 1 distanskurs

Kurskod: HAOHAL01, 100 poäng

Kursens innehåll

I denna kurs kommer du få kunskaper om nära arbete med patienter och brukare inom hälso- och sjukvård både på sjukhus och i hemmet. Du kommer få möjlighet att utveckla dina kunskaper inom hälsa och om hälsorelaterade levnadsvanor ur ett helhetsperspektiv, hälso- och sjukvård, medicinska åtgärder och om smärta och smärtbehandling.

Du kommer få träna på att planera egna arbetsinsatser samt upptäcka, utföra, utvärdera och dokumentera symtom, förändringar, vård-, omsorgs- och medicintekniska uppgifter vid sjukdomar och olycksfall utifrån lagar, säkerhetsföreskrifter och andra bestämmelser.

I kursen kommer du få träna på hjärtlungräddning och omhändertagande vid olycksfall.

Du kommer få möjlighet att utveckla förmågan att använda digitala hjälpmedel och annan teknisk utrustning samt utföra medicintekniska uppgifter. Dessutom får du öva på bemötande och kommunikation med patienter, anhöriga och kollegor utifrån etiska frågeställningar och reaktioner i krissituationer samt träna på att pedagogiskt inspirera och motivera patienter till rehabilitering, habilitering eller egenvård.

Studieform/upplägg

 • Kursen bedrivs på distans/flexibel undervisning med fem inplanerade obligatoriska träffar digitalt via Meet, kunskapskontroller på plats i skolans lokaler och praktiskt övningstillfälle.
 • Handledning erbjuds en halvdag i veckan.
 • För att ha möjlighet att nå kunskapskraven behöver du ha tillgång till digital enhet såsom dator/surfplatta och internet.
 • Du kan välja att genomföra kursen på 10 eller 20 veckor.

Examinationer

 • Individuella skriftliga inlämningsuppgifter/muntliga redovisningar.
 • Skriftliga kunskapskontroller på plats i skolan.
 • Praktiska övningar på plats i skolan.
 • Det kan vara aktuellt med digital extern föreläsare som då är obligatorisk.

Förkunskaper

Kursen bygger på kurserna Anatomi och fysiologi 1, Omvårdnad 1 och Social omsorg 1.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.