Anatomi och fysiologi 1

Kurskod: ANOANA01, 50 poäng

Kursens innehåll

I denna kurs får du grundläggande kunskaper om hur människokroppen är uppbyggd och fungerar, kroppens försvarssystem och smittförebyggande åtgärder. Du kommer att få kunskaper om medicinteknisk terminologi, lära dig om vanliga läkemedel, enkel läkemedelsberäkning och om lagar kopplade till läkemedel.

Studieform/upplägg

 • Kursen bedrivs som fjärr/lektionsbaserad undervisning.
 • För att ha möjlighet att nå kunskapskraven behöver du vara närvarande på lektionerna.
 • Studiebesök och externa föreläsare förekommer.

Examinationer

 • Individuella skriftliga inlämningsuppgifter/muntliga redovisningar
 • Grupparbete skriftligt och muntligt
 • Aktivt deltagande på lektionerna

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i svenska/svenska som andraspråk årskurs 9 eller motsvarande.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.