Vård- och omsorg, sammanhållen yrkesutbildning

Utbildningen vänder sig till dig som tycker om att möta och hjälpa människor. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som undersköterska, stödassistent eller skötare.

Kompetens

Du får den grundläggande kompetens som krävs för att kunna söka jobb som undersköterska, stödassistent eller skötare. Vilken specialkompetens du får beror på vilken yrkesutgång du väljer i slutet av utbildningen. Beroende på dina förkunskaper och tidigare gymnasiekurser i svenska och samhällskunskap så är beräknad tid för hela utbildningen mellan ett och ett halvt år till två år. Utbildningen är indelad i tre terminer. Du söker själv de olika kurserna inför varje termin. 

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

I utbildningen ingår APL. Det innebär att du är ute och praktiserar på en arbetsplats inom yrkesområdet. Under APL-perioden följer du handledarens arbetstider, vilket kan innebära dag-, kvälls- och helgtjänstgöring. De flesta APL-platser ligger i Kristianstad eller närliggande orter. Schemat är på heltid med minst 36 timmar per vecka.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.