Vård- och omsorgsutbildning

Utbildningen vänder sig till dig som tycker om att möta och hjälpa människor. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som undersköterska, stödassistent eller skötare.

Puls

Grundläggande kompetens

Du får den grundläggande kompetens som krävs för att kunna söka jobb som undersköterska, stödassistent eller skötare. Beroende på dina förkunskaper och tidigare gymnasiekurser i svenska och samhällskunskap så är beräknad tid för hela utbildningen mellan ett och ett halvt år till två år. Utbildningen är indelad i tre terminer. Du söker själv de olika kurserna inför varje termin. 

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

I utbildningen ingår APL. Under APL-perioden följer du handledarens arbetstider, vilket kan innebära dag-, kvälls- och helgtjänstgöring. De flesta APL-platser ligger i Kristianstad eller närliggande orter. I genomsnitt innebär detta 36 timmar i veckan.

Innan APL måste du lämna hälsodeklaration angående kontakt med multiresistenta bakterier och tuberkulosinfektion och eventuellt vaccinera dig mot tuberkulos. Läs mer under Relaterad information.

Validering

Du har möjlighet att validera (tillgodoräkna dig tidigare arbete) den första APL-perioden om du:

  • har yrkeserfarenhet från vård- och omsorgsarbete omfattande minst 740 timmar under de senaste två åren och
  • kan visa arbetsgivarintyg (redovisar arbetade timmar) och utlåtande (blankett finns) från arbetsgivaren.

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.