Komvuxarbete yrkesprogram

För yrkesförberedande program. Kurskod: KKVARXX, 100 poäng

Komvuxarbetet på de yrkesförberedande programmen är tänkt att vara ett kvitto på att eleven är väl förberedd för arbete inom ett visst yrkesområde.

Examensmål

Komvuxarbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Komvuxarbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift. Komvuxarbetet kan utformas så att det ger eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer.

Komvuxarbetet ska inriktas mot en vald yrkesutgång inom examensmålen för yrkesprogrammet. Det är därför lämpligt att en elev genomför sitt komvuxarbete i slutet av utbildningen. 

Obligatorisk kurs i en examen 

Läser du ett yrkespaket via vuxenutbildningen och planerar för en examen behöver du  ett komvuxarbete som måste ingå i din examen. Börja med att tala med dina lärare om du är i slutet av utbildningen, därefter kontaktar du VLC för att söka kursen och uppdatera din studieplan.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.