Praktisk marknadsföring 2

Kurskod: HANPRA02, 100 poäng

Kursens innehåll

  • Arbeta med affärsidé samt säljmiljöns utformning i fråga om ljus, ljud, färg och form.
  • Kunna göra marknadsundersökning samt omvärldsanalys.
  • Utföra varuexponering, skyltning och säljstödsmaterial för olika typer av kunder.
  • Känna till lagar och andra bestämmelser inom området samt etiska regler.
  • Insikt i konkurrensmedel, konkurrensförmåga och lönsamhet.

Studieform/upplägg

Kursen bedrivs under 5 veckor.

En heldags studier(tisdagar), 3 dagars praktik ute på företag samt 1 självstudiedag per vecka.

Examinationer

Projekt där kunskaperna från tidigare kurs, Praktisk marknadsföring 1 fördjupas. Även praktiska delen på respektive praktikplats vävs in i projektet. Omdöme från praktikplats baserat på kursplanens innehåll samt bedömning av teoretiska projektet av läraren.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet krävs samt kursen Praktisk marknadsföring 1.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.