Praktisk marknadsföring 2

Kurskod: HANPRA02, 100 poäng

Kursens innehåll

 • Arbeta med affärsidé samt säljmiljöns utformning i fråga om ljus, ljud, färg och form.
 • Kunna göra marknadsundersökning samt omvärldsanalys.
 • Utföra varuexponering, skyltning och säljstödsmaterial för olika typer av kunder.
 • Känna till lagar och andra bestämmelser inom området samt etiska regler.
 • Insikt i konkurrensmedel, konkurrensförmåga och lönsamhet.

Studieform/upplägg

Kursen bedrivs under 5 veckor.

En heldags studier(tisdagar), 3 dagars praktik ute på företag samt 1 självstudiedag per vecka.

Examinationer

Projekt där kunskaperna från tidigare kurs, Praktisk marknadsföring 1 fördjupas. Även praktiska delen på respektive praktikplats vävs in i projektet. Omdöme från praktikplats baserat på kursplanens innehåll samt bedömning av teoretiska projektet av läraren.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet krävs samt kursen Praktisk marknadsföring 1.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.