Praktisk marknadsföring 1

Kurskod: HANPRA01, 100 poäng

Kursens innehåll

  • Förstå innebörd av affärsidé, marknads- och säljplan.
  • Arbeta med marknadsföring och/eller andra säljfrämjande.åtgärder.
  • Känna till sortiment, butiksprofil, -upplevelse, kunduppfattning.
  • Använda datorstöd i exponeringsarbetet.
  • Förstå konsument- och marknadsföringslagar.
  • Använda butikskommunikation.
  • Vägleda kund genom köpprocessen.

Studieform/upplägg

Kursen bedrivs under 5 veckor.
En heldags studier (tisdagar), 3 dagars praktik ute på företag samt 1 självstudiedag per vecka.

Examinationer

Uppgifter kopplade till teoretiska genomgångar att utföra på sin praktikplats. Omdöme från praktikplats baserat på kursplanens innehåll samt bedömning av teoretiska uppgifter av läraren.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet krävs.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.