Specialpedagogik 2

Kurskod: SPCSPE02, 100 poäng

Kursens innehåll

I denna kursen får du kunskap om hur organisationer, arbetssätt och olika insatser har växt fram inom funktionshinderområdet.

Du lär dig vilka lagar, förordningar, internationella överenskommelser och riktlinjer som styr inom funktionshinderområdet.

Du får kunskap om vilken praxis som finns inom arbetsmiljö, säkerhet och om yrkesetik inom området.

Du lär dig att planera, genomföra, utvärdera, följa upp och dokumentera olika insatser och aktiviteter.

Du lär dig att kritiskt bearbeta information från olika källor.

Studieform/upplägg

Kursen är lektionsbaserad och ingår som en del i den sammanhållna utbildningen till barnskötare och elevassistent. För att ha möjlighet att nå kunskapskraven behöver du vara närvarande på lektionerna.

Kursen bygger på kursen Specialpedagogik 1.

Det ingår obligatorisk praktik (APL) på heltid i kursen.

Examinationer

 • Individuella inlämningsuppgifter.
 • Grupparbete.
 • Muntliga redovisningar.
 • Aktivt deltagande i diskussioner.
 • Fullgjord arbetsplatsförlagd utbildning (APL).

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i svenska/svenska som andraspråk årskurs 9 eller motsvarande.

Godkänt betyg i kursen Specialpedagogik 1.

Övrigt

För att göra APL krävs utdrag från belastningsregistret. APL platser kommer att erbjudas inom hela Kristianstads kommun så resor inom kommunen förekommer. Vissa verksamheter har öppet mellan 6:30 - 18:30 och som elev bör du följa handledarens arbetstider. Om du vill ordna en egen plats så får det ske inom privat verksamhet.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.