Specialpedagogik 1

Kurskod: SPCSPE01, 100 poäng

Kursens innehåll

I denna kursen får du lära dig om olika funktionsnedsättningar och hur de påverkar människors liv, delaktighet och lärande.

Du lär dig hur du arbetar specialpedagogiskt och hur du anpassar ditt arbetssätt till individens behov.

Du får kunskap om alternativa kommunikationssätt och olika hjälpmedel.

Du lär dig de centrala begreppen som finns inom området.

Studieform/upplägg

Kursen är lektionsbaserad och ingår som en del i den sammanhållna utbildningen till barnskötare och elevassistent. För att ha möjlighet att nå kunskapskraven behöver du vara närvarande på lektionerna. I kursen ingår fältstudier inom området.

Examinationer

  • Individuella inlämningsuppgifter.
  • Redovisning av grupparbete.
  • Muntliga individuella redovisningar.
  • Aktivt deltagande i diskussioner.
  • Aktivt deltagande i Fältstudier

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i svenska/svenska som andraspråk årskurs 9 eller motsvarande. 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.