Skapande verksamhet

Kurskod: PEGSKP0, 100 poäng

Kursens innehåll

I denna kurs får du lära dig vad skapande verksamhet innebär och vad skapandet har för betydelse för individens utveckling, lärande och hälsa. Du får skaffa dig kunskap om olika pedagogiska perspektiv på skapande verksamhet i förskola, skola och fritidshem. Du får också utveckla förmåga att planera, genomföra och utvärdera olika skapande verksamheter samt skaffa dig kunskap om, och förmåga att använda olika metoder, tekniker och material för skapande aktiviteter. 

Studieform/upplägg

Kursen är lektionsbaserad och ingår som en del i den sammanhållna utbildningen till barnskötare och elevassistent. Du kommer att få prova på olika former av skapande aktiviteter inom bild och form, musik, dans, rytmik och rörelse och drama. För att ha möjlighet att tillgodogöra dig kunskaperna och nå kunskapskraven behöver du vara närvarande på lektionerna.

Det ingår obligatorisk praktik (APL) på heltid i kursen.

Examinationer

  • Individuella inlämningsuppgifter.
  • Redovisning av grupparbete.
  • Muntliga individuella redovisningar.
  • Aktivt deltagande i diskussioner.
  • Fullgjord arbetsplatsförlagd utbildning (APL)

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i svenska/svenska som andraspråk årskurs 9 eller motsvarande.

Övrigt

För att göra APL krävs utdrag från belastningsregistret. APL platser kommer att erbjudas inom hela Kristianstads kommun så resor inom kommunen förekommer. Vissa verksamheter har öppet mellan 6:30 - 18:30 och som elev bör du följa handledarens arbetstider. Om du vill ordna en egen plats så får det ske inom privat verksamhet.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.