Pedagogiskt ledarskap

Kurskod: PEDPEG0, 100 poäng

Kursens innehåll

I denna kursen får du kunskap om hur människor lär, utvecklas och socialiseras i olika sammanhang och olika teorier kring detta. Kursen inriktar sig på hur ledarskapet påverkar människor. Vi lär oss olika teorier kring ledarskap, organisation, genus och jämställdhet. Vi lär oss om konflikter och kommunikation.

Vi planerar, genomför, utvärderar och dokumenterar olika aktiviteter både i klassrummet och i arbetsplatsförlagd utbildning (APL).

Du lär dig att kritiskt bearbeta information från olika källor.

Studieform/upplägg

Kursen är lektionsbaserad och ingår som en del i den sammanhållna utbildningen till barnskötare och elevassistent. För att ha möjlighet att tillgodogöra dig kunskaperna och nå kunskapskraven behöver du vara närvarande på lektionerna.

Det ingår obligatorisk praktik (APL) på heltid, det vill säga 40 timmar per vecka, i kursen.

Examinationer

  • Individuella inlämningsuppgifter.
  • Grupparbete.
  • Muntliga redovisningar.
  • Deltagande i diskussioner.
  • Fullgjord arbetsplatsförlagd utbildning (APL).

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i svenska/svenska som andraspråk årskurs 9 eller motsvarande.

Övrigt

För att göra APL krävs utdrag från belastningsregistret. APL platser kommer att erbjudas inom hela Kristianstads kommun så resor inom kommunen förekommer. Vissa verksamheter har öppet mellan 6:30 - 18:30 och som elev bör du följa handledarens arbetstider. Om du vill ordna en egen plats så får det ske inom privat verksamhet.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.