Pedagogiska teorier och praktiker

Kurskod: PEDPED0, 100 poäng

Kursens innehåll

I denna kurs kommer du att lära dig om olika pedagogiska teorier som till exempel Reggio Emilia-, Montessori- och Waldorfpedagogik. Du kommer att läsa om flera stora pedagoger och om hur dessa har påverkat dagens syn på kunskap och lärande. Du kommer också lära dig om hur man använder sig av de olika teorierna i det praktiska arbetet i förskola, skola och fritidshem. Du får lära dig om olika arbetssätt som man använder och hur man anpassar metoderna för olika barn och olika situationer. Du får också lära dig om hur man skapar inspirerande lärmiljöer för barn i olika åldrar.

Du får skaffa dig kunskap om vad det innebär att ha ett pedagogiskt förhållningssätt och om vilka förhållningssätt man arbetar med i den svenska förskolan och skolan. Du få också lära dig hur man införlivar dessa förhållningssätt i undervisning och arbetssätt. Du får lära dig hur du kan utveckla din förmåga att berätta och förklara på ett pedagogiskt sätt, hur man skapar bra relationer och om hur samspel och bemötande påverkar förutsättningarna för lärande.

Studieform/upplägg

Kursen är lektionsbaserad och ingår som en del i den sammanhållna utbildningen till barnskötare och elevassistent. För att ha möjlighet att tillgodogöra dig kunskaperna och nå kunskapskraven behöver du vara närvarande på lektionerna.

Examinationer

  • Individuella inlämningsuppgifter.
  • Redovisning av grupparbete.
  • Muntliga individuella redovisningar.
  • Aktivt deltagande i diskussioner.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i svenska/svenska som andraspråk årskurs 9 eller motsvarande.  

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.