Människors miljöer

Kurskod: PEDMÄI0, 100 poäng

Kursens innehåll

I denna kursen får du kunskap om hur människor lär, utvecklas och socialiseras i olika sammanhang och olika teorier kring detta. Denna kursen inriktar sig på hur människors olika levnadsmiljöer och levnadsvillkor påverkar och hur människan påverkar och medverkar till skapandet av de kulturer och samhällen vi lever i.

Du lär dig om hur identiteter skapas i sociala sammanhang. Hur genus, klass etnicitet, familj, funktionsnedsättningar, arbete, fritid och generationer påverkar våra levnadsvillkor. Du får kunskap om vår demokratiska värdegrund och de internationella överenskommelserna om mänskliga rättigheter och om hur integration, segregation, likabehandling och diskriminering påverkar människan.

Du lär dig att kritiskt bearbeta information från olika källor.

Studieform/upplägg

Kursen är lektionsbaserad och ingår som en del i den sammanhållna utbildningen till barnskötare och elevassistent. För att ha möjlighet att nå kunskapskraven behöver du vara närvarande på lektionerna.

Examinationer

  • Individuella inlämningsuppgifter.
  • Grupparbete.
  • Muntliga redovisningar.
  • Aktivt deltagande i diskussioner.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i svenska/svenska som andraspråk årskurs 9 eller motsvarande.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.