Grundläggande vård och omsorg

Kurskod: GRUGRD0, 100 poäng

Kursens innehåll

I denna kursen får du kunskap om hur du assisterar människor i egenvård och hur du ger en personlig omvårdnad.

Du får grundläggande kunskap om anatomi och fysiologi och om vanliga sjukdomar och hur de smittar.

Du får lära dig om läkemedel och hur de används.

I kursen ingår även hjärt- och lungräddning med defibrillering samt första hjälpen vid akut sjukdom och skada.

Du får kunskap om ergonomi och arbetsmiljö.

Studieform/upplägg

Kursen är lektionsbaserad och ingår som en del i den sammanhållna utbildningen till barnskötare och elevassistent. En del av kursen består av praktiska övningar. För att ha möjlighet att nå kunskapskraven behöver du vara närvarande på lektionerna.

Examinationer

  • Individuella inlämningsuppgifter.
  • Grupparbete.
  • Muntliga redovisningar.
  • Aktivt deltagande i diskussioner.
  • Aktivt deltagande i praktiska moment.
  • Godkänd HLR-utbildning.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i svenska/svenska som andraspråk årskurs 9 eller motsvarande.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.