Etnicitet och kulturmöten

Kurskod: SOIETN0, 100 poäng

Kursens innehåll

I den här kursen får du kunskap om svenska kulturer och kulturmöten i ett globaliserat och mångkulturellt samhälle. Vad kultur, etnicitet, nationalitet och religion har för betydelse för samhället.
Du lär dig om vad migration och politiska beslut har för betydelse för människors liv och delaktighet i samhället.
Vi diskuterar vad som händer i dagens samhälle kring mångkultur och kring samhällsdebatten om integration och segregationsfrågor.
Du lär dig att kritiskt bearbeta information från olika källor.

Studieform/upplägg

Kursen är lektionsbaserad och ingår som en del i den sammanhållna utbildningen till barnskötare och elevassistent. För att ha möjlighet att nå kunskapskraven behöver du vara närvarande på lektionerna.

Examinationer

  • Individuella inlämningsuppgifter.
  • Grupparbete.
  • Muntliga redovisningar.
  • Aktivt deltagande i diskussioner.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i svenska/svenska som andraspråk årskurs 9 eller motsvarande.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.