Barns lärande och växande

Kurskod: PEDBAS0, 100 poäng

Kursens innehåll

I denna kurs ska du skapa du dig kunskap om barns utveckling, socialisation och lärande samt om olika teorier som rör dessa områden. Du kommer att se tillbaka på hur barnens roll och samhällets syn på barn har förändrats genom tiderna. Du kommer att lära dig om hur små och stora förändringar i barnets omgivning påverkar dess levnadsvillkor.

Du kommer att lära dig om det sociala samspelet mellan barn i grupp, om kamratskap samt om innanförskap och utanförskap. Vidare handlar det om relationer mellan barnet och vuxna i dess omgivning samt vilken betydelse de vuxna har för barnets utveckling.

Du kommer skaffa dig kunskap om det digitala mediesamhället och hur barn påverkas av olika mediekulturer. Du får lära dig om hur faktorer som till exempel genus, klasstillhörighet, etnicitet, funktionsnedsättningar och fritid gör att barn växer upp med olika levnadsvillkor.

Studieform/upplägg

Kursen är lektionsbaserad och ingår som en del i den sammanhållna utbildningen till barnskötare och elevassistent. För att ha möjlighet att nå kunskapskraven behöver du vara närvarande på lektionerna.

Examinationer

  • Individuella inlämningsuppgifter.
  • Redovisning av grupparbete.
  • Muntliga individuella redovisningar.
  • Aktivt deltagande i diskussioner.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i svenska/svenska som andraspråk årskurs 9 eller motsvarande.  

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.