Tandsköterska

Utbildningen riktar sig till dig som är intresserad av en yrkesinriktad utbildning vilken ger dig förutsättningar för en anställning som tandsköterska. Utbildningen ger 325 YH-poäng, är 1,5 år platsförlagd heltid.

Tandsköterska

Lärande i arbete

Lärande i arbete (LIA) ingår i utbildningen och ger en chans att prova dina kunskaper och öka förståelsen för det mångfacetterade yrket inom tandvården. LIA är också oftast en språngbräda direkt in i arbetslivet.

Ett yrke i förändring

Tandsköterska är ett yrke som har utvecklats och förändrats mycket de senaste åren. Arbete i team hör till vardagen och allt fler uppgifter blir delegerade till tandsköterskan. Arbetsuppgifter inom yrket är bland annat undersöknings- och röntgenassistans åt tandläkare, arbete med utrustning, förebyggande arbete på skolor, delegerad patientbehandling samt administrativa uppgifter såsom till exempel kostnadsförslag och remisshantering. Även visst arbete i receptionen kan ingå.

Bemötande och noggrannhet

Yrket passar dig som är flexibel, noggrann och tycker om mötet med människor. I tandskötersketjänsten ingår att arbeta med såväl barn, ungdomar som vuxna. Respektfullhet, lyhördhet och empati är egenskaper som krävs för att skapa trygghet och delaktighet i en behandling.

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet plus
- Svenska B lägst G, Svenska 2 lägst E, Svenska som andraspråk B lägst G, Svenska som andraspråk 2 lägst E, eller motsvarande.
Urval: Särskilt antagningsprov plus betyg

Om du uppfyller utbildningens behörighetskrav kommer du att bli kallad till ett obligatoriskt antagningsprov i Kristianstad onsdagen den 7 juni 2017. Antagningsprovet kommer endast att genomföras denna dag.

Mer information om antagningsprov finns under Behörighet och urval.

Ansökan är öppen 13/2 - 13/5 2017

 

Kontakt

TitelAnsvarsområdeTelefon
Utbildningssamordnare Frågor om utbildningen  

Ännu inte tillsatt

   
Utbildningsledare    
Karin Persson Frågor om utbildning och antagning 044-13 67 87
Utbildningsadministratör    
Carina Andersson-Ekberg Antagning, intyg, betyg, CSN 044-13 67 45
Rektor    
Ulrica Capion Ekonomi, organisation och personal  

 

Yrkeshögskolan Kristianstads kommun

Vuxenutbildningen
Götgatan 2
291 33 Kristianstad

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.