Möbel- och inredningssnickare, Snickarakademin

Kvalificerad yrkesinriktad utbildning som ger dig materialkunskaper och praktiska färdigheter i att tillverka formgivna träprodukter mot möbler. Utbildningen är två år och ger 400 Yh-poäng. Ansökan är öppen              1 februari - 15 april 2019 och sker digitalt, se länk längre ner på sidan.

 

Vår ambition är att kombinera såväl traditionellt hantverkskunnande som rationell produktion med en helhetssyn på produktutveckling från idé till färdig produkt.

Samarbetsprojekt

Samarbete med professionella arkitekter/designers är utmärkande för utbildningen.

Gesällprov

Möjligheten finns att avsluta utbildningen med ett gesällbrev i möbelsnickeri. Arbetet granskas och poängsätts av externa granskare.

Arbetslivet

Utbildningen genomförs i nära samarbete med arbetslivet. En fjärdedel av studietiden är arbetsplatsförlagd vilket ger möjlighet att testa olika arbeten i träbranschen och öppnar dörrar för en blivande anställning.

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet
plus

 • Finsnickeri 1 lägst betyg E/G eller motsvarande
 • Finsnickeri 2 lägst betyg E/G eller motsvarande
 • Finsnickeri 3 lägst betyg E/G eller motsvarande
 • Finsnickeri 4 lägst betyg E/G eller motsvarande
 • Material och miljö lägst betyg E eller motsvarande

Antagningsprov kommer att äga rum den 25 och 26 april 2019 i de lokaler där utbildningen bedrivs i Kristianstad. 

 

 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.