Möbel- och inredningssnickare

Kvalificerad yrkesinriktad utbildning som ger dig materialkunskaper och praktiska färdigheter i att tillverka formgivna träprodukter mot möbler. Utbildningen är två år och ger 400 YH-poäng.

Snickare


SnickarAkademin

Vår ambition är att kombinera såväl traditionellt hantverkskunnande som rationell produktion med en helhetssyn på produktutveckling från idé till färdig produkt.

Samarbetsprojekt

Samarbete med professionella arkitekter/designers är utmärkande för utbildningen.

Gesällprov

Möjligheten finns att avsluta utbildningen med ett gesällbrev i möbelsnickeri. Arbetet granskas och poängsätts av externa granskare.

Arbetslivet

Utbildningen genomförs i nära samarbete med arbetslivet. En fjärdedel av studietiden är arbetsplatsförlagd vilket ger möjlighet att testa olika arbeten i träbranschen och öppnar dörrar för en blivande anställning.

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet
plus

-Finsnickeri 1 lägst betyg E eller motsvarande
-Finsnickeri 2 lägst betyg E eller motsvarande
-Material och miljö lägst betyg E eller motsvarande

Urval: Särskilt antagningsprov
Mer information om antagningsprov finns under Behörighet och urval. 

Antagningsprov kommer att ske på Snickarakademin. Provet erbjuds vid 3 olika tillfällen, antingen den 7, 8 eller 9 maj 2018. 

 

Kontakt
TitelAnsvarsområdeTelefon
Utbildningssamordnare    
Stefan Odén Frågor om utbildningen 0708-72 35 27
Per Sonnerup Frågor om utbildningen 0739-74 73 14
Utbildningsledare    
Karin Persson Frågor om utbildning och antagning 044-13 67 87
Utbildningsadministratör    
Carina Andersson-Ekberg Antagning, intyg, betyg, CSN 044-13 67 45
Rektor    
Ulrica Capion Ekonomi, organisation och personal  

Yrkeshögskolan Kristianstads kommun

Vuxenutbildningen
Götgatan 2
291 33 Kristianstad

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.