Bryggeritekniker

Lär dig brygga, buteljera och sälja en produkt tillverkad på ett mindre bryggeri. Detta är en platsförlagd heltidsutbildning som pågår under 1 år och ger 230 Yh-poäng.

Bryggeritekniker

Yrket

Du kommer att få hantera bryggeriprocessen från början till slut, buteljera produkten och därefter planera för att sälja och distribuera produkten till den slutliga kunden.  Kvalitetssäkring av processen och noggranna sensoriska analyser är andra viktiga inslag i utbildningen. Som bryggeritekniker är det viktigt att ha ett öppet och kreativt sinne samt ett stort engagemang för att nå goda resultat.

Samarbete med branschledande företag

Utbildningen till Bryggeritekniker sker i nära samarbete med de mikrobryggerier som finns runt om i Skåne. Ungefär en fjärdedel av utbildningen utgörs av LIA, lärande i arbete, och denna kommer att äga rum på olika arbetsplatser där möjlighet ges att skapa kontakter inför framtiden. Här får du omsätta dina teoretiska kunskaper i olika praktiska situationer och din entreprenöriella ådra kommer väl till pass. 

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet 

Urval: Betyg

Mer information finns under Behörighet och urval.

 

Kontakt

Titel Ansvarsområde Telefon
Utbildningssamordnare    
Dan Holmér Frågor om utbildningen  0722-26 47 38
Utbildningsledare    
Karin Persson Frågor om utbildning och antagning  044-13 67 87
Utbildningsadministratör    
Carina Andersson-Ekberg Antagning, intyg, betyg, CSN 044-13 67 45
Rektor    
Ulrica Capion Ekonomi, organisation och personal  

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.