Gymnasiearbetet

Kurskod: GYARVO, 100 poäng. Inriktning mot yrkesexamen inom vård och omsorg.

Kursens innehåll

I kursen Gymnasiearbetet visar du att du är förberedd för yrkesområdet vård och omsorg. Du visar din förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Du planerar, genomför och utvärderar din uppgift.

Studieform/upplägg

Kursen genomför du individuellt under handledning av lärare. Din arbetsprocess beskriver du i en loggbok där läraren kan följa ditt arbete. Stora delar av kursen bedrivs på distans, men det förekommer även obligatoriska träffar med din lärare på skolan.

Examinationer

Examinationen av gymnasiearbetet sker på skolan inför läraren och en medbedömare. Du visar fram din förmåga att utföra din valda arbetsuppgift inom yrket. Du ska både muntligt och skriftligt berätta om ditt gymnasiearbete. Din redovisning ska innehålla delarna planering, genomförande och utvärdering.

Förkunskaper

Kursen Gymnasiearbetet ingår i en yrkesexamen och är därför lämplig att genomföra i slutet av utbildningen.

Övrigt

För gymnasiearbetet används endast en tvågradig betygsskala.Har du uppnått målen för gymnasiearbetet får du betyget E. I annat fall används betyget F.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.