Svenska som andraspråk 3

Kurskod: SVASVA03, 100 poäng

Kursens innehåll

 • Källkritik
 • Litteratur - läsning och analys av romaner och noveller
 • Vetenskapligt skrivande
 • Retorik
 • Språksociologi
 • Argumentation

Studieform/upplägg

Kursen är lektionsbaserad med kontinuerlig bedömning. Kursen är på 100 poäng vilket motsvarar 10 timmar per vecka, 3 timmar per vecka på skolan och cirka 7 timmar hemarbete i 20 veckor.  Vetenskapligt skrivande avslutas med ett seminarium. Kursen avslutas med ett muntligt och ett skriftligt nationellt prov. 

Examinationer

 • Vetenskaplig uppsats med seminarium
 • Språksociologi
 • Litteratur
 • Retorik
 • Skriftlig och muntlig argumentation
 • Nationella prov, skriftlig och muntlig

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande ett godkänt betyg i svenska som andraspråk 2.

Google classroom används som lärplattform. Kurslitteratur krävs, se litteraturlista på vuxenutbildningens hemsida.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.