Svenska som andraspråk 3 distanskurs

Kurskod: SVASVA03, 100 poäng

Kursens innehåll

 • Källkritik
 • Litteratur - läsning och analys av romaner och noveller
 • Vetenskapligt skrivande
 • Retorik
 • Språksociologi
 • Argumentation

Studieform/upplägg

Kursen är en distansutbildning och kan läsas på antingen 10 eller 20 veckor. Kursen är på 100 poäng och motsvarar hemarbete cirka 10 timmar i veckan om den läses på 20 veckor och cirka 20 timmar i veckan om den läses på 10 veckor. Det är viktigt att följa schemat och lämna in uppgifterna i tid. Vetenskapligt skrivande avslutas med ett seminarium. Kursen avslutas med ett muntligt och ett skriftligt nationellt prov.

Obligatoriska träffar:

 • Introduktionsträff
 • Seminarium med opponering
 • Nationellt prov - skriftligt
 • Nationellt prov - muntligt
 • Romandiskussion - analys

Examinationer

 • Vetenskaplig uppsats med seminarium
 • Språksociologi
 • Litteratur
 • Retorik
 • Skriftlig och muntlig argumentation
 • Nationella prov, skriftlig och muntlig

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande ett godkänt betyg i Svenska som andraspråk 2

Övrigt

En distansutbildning kräver goda kunskaper i datoranvändning och Google Classroom eftersom Classroom används som lärplattform. Kurslitteratur krävs, se litteraturlista på Vuxenutbildningens hemsida.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.