Svenska som andraspråk 2

Kurskod: SVASVA02, 100 poäng

Kursens innehåll

Fyra delkurser

 • Delkurs 1: introduktion
 • Delkurs 2: skönlitteratur (läsning och analys av minst tre noveller samt en roman)
 • Delkurs 3: utredande texter (läsning och analys av minst tre tidningsartiklar; källkritik; referatskrivning; PM)
 • Delkurs 4: språklig variation (svenskan i världen, språksläktskap, flerspråkighet, dialekter, minoritetsspråk, språkförändring, informellt/formellt språk)

Studieform/upplägg

 • 2 lektionstillfällen per vecka à 90 minuter på dagtid
 • Användning av lärplattformen google classroom
 • Kurslängd: 20 veckor

Examinationer

 • (Muntlig) romandiskussion
 • Novellprov
 • Referatprov
 • Språkprov
 • Muntlig presentation

Förkunskaper

SVA 1

Övrigt

Tillgång till dator och internet rekommenderas. Du ska ha skaffat kurslitteraturen innan kursstart (se vår hemsida under Elevinformation).

Du förväntas jobba med kursmaterialet cirka 10 timmar per vecka.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.