Svenska som andraspråk 2 distanskurs

Kurskod: SVASVA02, 100 poäng

Kursens innehåll

Fyra delkurser

 • Delkurs 1: introduktion
 • Delkurs 2: skönlitteratur (läsning och analys av minst tre noveller samt en roman)
 • Delkurs 3: utredande texter (läsning och analys av minst tre tidningsartiklar; källkritik; referatskrivning; PM)
 • Delkurs 4: språklig variation (svenskan i världen, språksläktskap, flerspråkighet, dialekter, minoritetsspråk, språkförändring, informellt/formellt språk)

Studieform/upplägg

 • Distanskurs via lärplattformen google classroom
 • 4 obligatoriska träffar (introduktion med diagnostiskt prov, romananalys samt novellprov, referatprov, språkprov samt muntlig presentation
 • Handledning efter överenskommelse
 • Kurslängd: 10 eller 20 veckor (rekommenderas)

Examinationer

 • (Muntlig) romandiskussion
 • Novellprov
 • Referatprov
 • Språkprov
 • Muntlig presentation

Förkunskaper

SVA 1

Övrigt

Tillgång till dator och internet är obligatoriskt. Datorvana krävs. Du ska ha skaffat kurslitteraturen innan kursstart (se hemsidan).

Läser du kursen på 10 veckor, förväntas du jobba med kursmaterialet cirka 20 timmar per vecka.

Läser du kursen på 20 veckor, förväntas du jobba med kursmaterialet cirka 10 timmar per vecka.

Möjligheten finns att vara med på de ordinarie lektionerna.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.