Svenska som andraspråk 1

Kurskod: SVASVA01, 100 poäng

Kursens innehåll

Jämförelse mellan svenska språket och elevens modersmål

Läsa och analysera skönlitteratur: roman, noveller och dikter

Skriva referat. Källhantering. Källkritik

Skriva argumenterande/utredande text, såsom debattinlägg eller inlägg

Muntliga presentationer

Språklig variation

Med mera (se kursplan)

Studieform/upplägg

Dagtid: Två lektioner/v: 2 x 90 min= 3 h

Kursen motsvarar 10 h/v vilket innebär att eleven ska läsa 7 h på egen hand.

Kurslitteratur ska skaffas av eleven, senast andra veckan ska boken vara med i klassrummet.

Inlämningsuppgifter i Classroom.

Examinationer

Inlämningsuppgifter i Classroom.

Prov/Bedömningsuppgifter på skoltid, t.ex. referatprov och novellprov.

Nationella prov del A, B och C (tala, läsförståelse och skriva).

Förkunskaper

Grundläggande SVA 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.