Svenska som andraspråk 1 distanskurs

Kurskod: SVASVA01, 100 poäng

Kursens innehåll

 • Jämförelse mellan svenska språket och elevens modersmå
 • Läsa och analysera skönlitteratur: roman, noveller, dikter.
 • Skriva referat. Källhantering. Källkritik.
 • Skriva argumenterande/utredande text, såsom debattinlägg eller inlägg.
 • Muntliga presentationer
 • Språklig variation.
 • Med mera (se kursplan)

Studieform/upplägg

Distansutbildning med vissa träffar på skolan

Datorvana krävs. Att även kunna hantera digital teknik som att spela in sig själv med ljud/bild och lämna in dessa filer.

Kurslitteratur ska skaffas av eleven.

Inlämningsuppgifter i Classroom. Många uppgifter är kopplade till kursboken.

Examinationer

Prov/Bedömningsuppgifter på skolan: romanredovisning, referatprov och novellprov. Proven läggs främst på kvällstid.

Nationella prov, del A, B, och C. Tala, läsförståelse och skriva. Delprov B och C görs på dagtid i skolan.

Antal tillfällen på skolan: 6-7

Förkunskaper

Grundläggande SVA 

Övrigt

Förkunskaper i Google Classroom är att föredra.

Andra veckan ingår en introduktion med läraren.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.