Svenska som andraspråk 1 distanskurs

Kurskod: SVASVA01, 100 poäng

Kursens innehåll

Jämförelse mellan svenska språket och elevens modersmål

Läsa och analysera skönlitteratur: roman, noveller, dikter.

Skriva referat. Källhantering. Källkritik.

Skriva argumenterande/utredande text, såsom debattinlägg eller inlägg.

Muntliga presentationer

Språklig variation.

Med mera (se kursplan)

Studieform/upplägg

Distansutbildning med vissa träffar på skolan

Datorvana krävs. Att även kunna hantera digital teknik som att spela in sig själv med ljud/bild och lämna in dessa filer.

Kurslitteratur ska skaffas av eleven.

Inlämningsuppgifter i Classroom. Många uppgifter är kopplade till kursboken.

Examinationer

Prov/Bedömningsuppgifter på skolan: romanredovisning, referatprov och novellprov. Proven läggs främst på kvällstid.

Nationella prov, del A, B, och C. Tala, läsförståelse och skriva. Delprov B och C görs på dagtid.

Förkunskaper

Grundläggande SVA 

Övrigt

Förkunskaper i Google Classroom är att föredra. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.