Svenska 2 distanskurs

Kurskod: SVESVE02, 100 poäng

Kursens innehåll

I Svenska 2 får du möjlighet att fördjupa dig i skönlitteraturen och dess historia. Genom tematiska jämförelser och analyser av såväl klassiska romaner som modernare texttyper (som film, TV och TV-spel) skapar du dig en vidare förståelse för ämnet. Du ges även möjlighet att reflektera kring det svenska språkets uppbyggnad, utveckling och status, samt utveckla din förmåga att muntligt och skriftligt förmedla tankar och åsikter i både olika sammanhang och texttyper.

Studieform/upplägg

Kursen ges på distans och innehåller ett obligatoriskt testtillfälle. Handledning finns att tillgå antingen via e-post, Google Meet eller genom att man bokar tid med undervisande lärare. Rekommenderat antal veckor att läsa kursen på är 20, dock minst 10 veckor.

Examinationer

Kursen består av tre moduler med följande inlämningsuppgifter:

Modul 1
1.1 En Krönika - Skriv om ditt eget förhållande till läsning, litteratur och litteraturhistoria.
1.2 Intertextualitet & genre - En krönika med utgångspunkt i det moderna mediebruset och litteraturhistoria
1.3 Informerande föredrag – Muntlig redovisning av 1.2.
1.4 Novellanalys - Du skriver en analys av en novell enligt instruktion

Modul 2
2.1 Muntlig redovisning, litteraturhistoria
2.2 Utredande text, litteraturhistoria - Du skriver en längre utredande text enligt bifogad instruktion.
2.3 Bildanalys - Du gör en bildanalys enligt bifogad instruktion (muntlig eller skriftlig redovisning).
2.4 Lyrikanalys - Du gör en lyrikanalys enligt bifogad instruktion (muntlig eller skriftlig redovisning).

Modul 3
3.1 Argumenterande föredrag - Du håller ett argumenterande föredrag på 5-7 minuter som handlar om våra nationella minoritetsspråk eller språken i norden.
3.2 Sammanställning - Du sammanställer fakta från minst två ställen och använder denna i 3.1. Innehåll: minoritetsspråk eller språken i norden.
3.3 Filmanalys - Du ser och analyserar en dansk, norsk eller isländsk film.

Förkunskaper

Kursen bygger vidare på de kunskaper du inhämtat i Svenska 1.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.