Svenska 1

Kurskod: SVESVE01, 100 poäng

Kursens innehåll

Följande moment kommer att ingå i kursen:
1. Muntlig redovisning
2. Språklig variation
3. Språkriktighet
4. Referat och källhantering
5. Skriva argumenterande
6. Litteraturanalys

Studieform/upplägg

Kursen är lektionsbaserad med 2 x 90 min. lektioner i veckan. Handledning finns att tillgå enligt tiderna i Google Classroom. 

Examinationer

Olika bedömningsuppgifter finns: muntliga redovisningar, argumenterande och utredande texter, referat, litteraturanalyser och de nationella proven.

Förkunskaper

Att ha kunskaper motsvarande grundskolans svenska årskurs 9 eller Komvux  svenska på grundläggande nivå.

Övrigt

Att vara aktiv på lektionerna och delta i klassens samtal, vägs också in i bedömningen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.