Engelska 6

Kurskod: ENGENG06, 100 poäng

Kursens innehåll

I engelska 6 får du fördjupade kunskaper i det engelska språket, även i mer formella sammanhang. I kursen ingår det att läsa och tala på engelska samt förstå engelskt tal, talat på flera olika dialekter. Du får även öva dig på att skriva olika typer av texter, t ex argumenterande och diskuterande texter.

I kursen ingår fördjupning i kulturella, politiska och historiska företeelser i olika engelskspråkiga sammanhang.

I engelska 6 ingår även att arbeta både med modern och äldre litteratur.

Studieform/upplägg

Lektionsbaserad kurs med två lektioner i veckan. Cirka 7 timmars hemstudier i veckan. Möjlighet att läsa orienteringskurs (två lektioner i veckan) samtidigt för att repetera grundläggande färdigheter. Handledning erbjuds.

Examinationer

Muntliga redovisningar och diskussioner, hörförståelsetest och läsförståelsetest. Olika typer av uppsatser. Nationella prov.

Förkunskaper

Förutsättningar för engelska 6 är att ha kunskaper motsvarande engelska 5 nivå.

Övrigt

Kurslitteratur krävs. Aktuell kurslitteratur finns på litteraturlistan på hemsidan. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.