Engelska 6 distanskurs

Kurskod: ENGENG06, 100 poäng

Kursens innehåll

I Engelska 6 får du fördjupade kunskaper i det engelska språket, även i mer formella sammanhang. I kursen ingår det att läsa och tala på engelska samt förstå engelskt tal på olika dialekter. Du får även öva dig på att skriva olika typer av texter, t ex argumenterande och diskuterande texter.
I kursen ingår fördjupning i kulturella, politiska och historiska företeelser i olika engelskspråkiga sammanhang.

I Engelska 6 ingår även att arbeta både med modern och äldre litteratur.

Studieform/upplägg

Distanskurs, inga klassrumslektioner.

Vid 25% studier (20 veckor) behöver du studera ca 10 timmar i veckan, vid 50% studier (10 veckor) behöver du studera ca 20 timmar i veckan. Möjlighet att kombinera kursen med orienteringskurs (två lektioner i veckan) finns.

Konversationslektioner erbjuds.

Flexibel handledning erbjuds.

5-7 obligatoriska närvarotillfällen, inklusive introduktionstillfället

Examinationer

Muntlig uppgift (via Meet, inskickad videoinspelning eller på plats i skolan), hörförståelsetest, läsförståelsetest och skrivuppgift på plats i skolan samt nationella prov.

Förkunskaper

Förutsättningar för Engelska 6 är att ha kunskaper motsvarande Engelska 5 nivå.

Övrigt

Kurslitteratur krävs. Aktuell kurslitteratur finns på litteraturlistan på hemsidan. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.