Engelska 5

Kurskod: ENGENG 5, 100 poäng

Kursens innehåll

I kursen Engelska 5 utvecklar du dina färdigheter i det engelska språket. Såväl läsning av skönlitteratur som sakprosa ingår. Dessutom tränar vi på att tala engelska samt att förstå olika sorters engelska. Du får även öva dig på att skriva texter av olika slag. I kursen ingår också träning i att muntligt och skriftligt ge uttryck för åsikter, värderingar och känslor.

Du får även kunskaper om den engelskspråkiga världens samhällsliv och kultur.

Studieform/upplägg

Lektionsbaserad kurs med två lektioner i veckan. Cirka 7 timmar hemstudier i veckan. Handledning erbjuds.

Examinationer

Muntliga redovisningar och diskussioner, hörförståelsetest och läsförståelsetest. Olika typer av uppsatser. Nationella prov.

Förkunskaper

Förutsättningen för engelska 5 är att man har kunskaper motsvarande grundläggande engelska delkurs 4 eller årskurs 9.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.