Engelska 5 distanskurs

Kurskod: ENGENG5, 100 poäng

Kursens innehåll

I kursen Engelska 5 utvecklar du dina färdigheter i det engelska språket. Såväl läsning av skönlitteratur som sakprosa ingår. Dessutom tränar vi på att tala engelska samt att förstå olika sorters engelska. Du får även öva dig på att skriva texter av olika slag. I kursen ingår träning i att muntligt och skriftligt ge uttryck för åsikter, värderingar och känslor.

Du får även kunskaper om den engelskspråkiga världens samhällsliv och kultur.

Studieform/upplägg

Du kommer att studera via lärplattformen Google Classroom på nätet. Du behöver komma till närträffar på Komvux vid 5 tillfällen. Handledning erbjuds. 

Kursen erbjuds endast på 20 veckor, det vill säga 25 % studietakt ( cirka 10 timmars studier per vecka).

Examinationer

 • Muntliga redovisningar och diskussioner
 • Hörförståelsetest och läsförståelsetest
 • Olika typer av uppsatser
 • Nationella prov

Förkunskaper

Förutsättningen för engelska 5 är att man har kunskaper motsvarande grundläggande engelska delkurs 4 eller årskurs 9.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.