Samhällskunskap 2 distanskurs

Kurskod: SAMSAM02, 100 poäng

Kursens innehåll

Kursen fokuserar på hur dagens samhälle har påverkats och påverkas av historiska förutsättningar samt ideologiska, politiska och ekonomiska förhållanden. Med ett vetenskapligt förhållningssätt, där begrepp, teorier, modeller, metoder och källkritik används, analyseras samhällsfrågor utifrån olika perspektiv. 

Studieform/upplägg

Kursen ges på distans. Kursen ges på 20 veckor (alternativt 10 veckor).
Det pedagogiska upplägget förutsätter att eleven har digitala färdigheter för att kunna arbeta i lärplattformen samt kan arbeta självständigt med instudering och uppgifter.

Det är inga obligatoriska lektioner.

Handledning erbjuds individuellt efter elevens förutsättningar.

Examinationer

Ett prov (flera datum för prov erbjuds).

Fem skriftliga inlämningsuppgifter.

Förkunskaper

Samhällskunskap 1b, SAMSAM01b.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.