Samhällskunskap 1b

Kurskod: SAMSAM01b, 100 poäng

Kursens innehåll

Kursen fokuserar på samhällets organisation och funktion från lokal till global nivå samt hur samhället påverkas av demokrati, mänskliga rättigheter, ideologier, politik, ekonomi och historiska förutsättningar. Samhällsfrågor analyseras med ett vetenskapligt förhållningssätt.

Studieform/upplägg

Kursen ges på 20 veckor.

Det är två lektioner per vecka samt självstudier.

Examinationer

Tre skriftliga inlämningsuppgifter

Några muntliga skriftliga läxor tillkommer.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet för gymnasiestudier.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.