Religionskunskap 1

Kurskod: RELREL1, 50 poäng

Kursens innehåll

I religionskunskap 1 utvecklar du dina kunskaper om religiösa traditioner och etik.

Arbetssättet bygger på att eleven har förmågan att undersöka, sammanställa och jämföra material på gymnasienivå.

Studieform/upplägg

Det pedagogiska upplägget centrerar kring att elever deltar aktivt på lektionerna. Kursens upplägg passar elever som lär sig bäst i skolan tillsammans med handledare och kurskamrater.

Det är obligatoriskt att delta på första lektionen. Då presenteras det pedagogiska upplägget. Om du ändå inte kan delta då så ska du kontakta läraren för handledning. Detta sker senast dagen då du har den första lektionen.

Lektionerna är en gång i veckan. Handledning erbjuds dagtid utifrån elevens individuella förutsättningar. Kursen går på 20 veckor.

Examinationer

Två inlämningsuppgifter och ett prov i skolan. 

Förkunskaper

Grundläggande behörighet för gymnasiestudier.

Grundläggande kurs i samhällsorienterade ämnen, fortsättningskurs (GRNSOB2) eller motsvarande förkunskaper rekommenderas.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.