Religionskunskap 1

Kurskod: RELREL1, 50 poäng

Kursens innehåll

I religionskunskap 1 utvecklar du dina kunskaper om religiösa traditioner och etik.

Arbetssättet bygger på att eleven har förmågan att undersöka, sammanställa och jämföra material på gymnasienivå.

Studieform/upplägg

Det pedagogiska upplägget centrerar kring att elever deltar aktivt på lektionerna. Kursens upplägg passar elever som lär sig bäst i skolan tillsammans med handledare och kurskamrater.

Lektionerna är en gång i veckan. Handledning erbjuds dagtid utifrån elevens individuella förutsättningar. Kursen går på 20 veckor.

Examinationer

Två inlämningsuppgifter och ett prov i skolan. 

Förkunskaper

Grundläggande behörighet för gymnasiestudier.

Grundläggande kurs i samhällsorienterade ämnen, fortsättningskurs (GRNSOB2) eller motsvarande förkunskaper rekommenderas.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.