Religionskunskap 1 distanskurs

Kurskod: RELREL1, 50 poäng

Kursens innehåll

I religionskunskap 1 utvecklar du dina kunskaper om religiösa traditioner och etik.

Arbetssättet bygger på att eleven har förmågan att undersöka, sammanställa och jämföra material på gymnasienivå.

Studieform/upplägg

Distanskurs.

Det pedagogiska upplägget förutsätter att eleven kan arbeta självständigt med instudering och uppgifter. Kursen avses för elever med digital färdigheter i google-miljön.

Det är obligatoriskt att delta på första lektionen. Då presenteras det pedagogiska upplägget. Om du ändå inte kan delta då så ska du kontakta läraren för handledning. Detta sker senast dagen då du har den första lektionen.

Lektioner erbjuds en gång i veckan. Handledning erbjuds dagtid utifrån elevens individuella förutsättningar. Kursen går på 20 veckor, vilket rekommenderas. (Kursen går att läsa på minst 10 veckor.)

Examinationer

Två inlämningsuppgifter och ett prov i skolan. 

Förkunskaper

Grundläggande behörighet för gymnasiestudier.

Kursen grundläggande kurs i samhällsorienterade ämnen, fortsättningskurs (GRNSOB2) eller motsvarande förkunskaper rekommenderas.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.