Psykologi 2a

Kurskod: PSKPSY02a, 50 poäng

Kursens innehåll

 • Hur påverkar samhället vi lever i vår självkänsla och därmed vår självbild?
 • Vad påverkar ett barns utveckling? Hur påverkar arv och miljö människans utveckling?
 • Vad är det som gör att vi fått den personlighet som vi har?
 • Vilka faktorer kan påverka vår psykiska hälsa?
 • Hur används psykologins teorier och metoder i verkligheten?

Studieform/upplägg

Lektionsbaserad kurs med två lektioner i veckan. Närvaro vid lektionerna är viktig, då diskussioner är en stor del av kursen och närvaro är en förutsättning för att lyckas med kursen.

Examinationer

Cirka fyra bedömningstillfällen som görs på plats i skolan. Bedömningen bygger oftast på analyser.

Förkunskaper

Psykologi 2a bygger på kursen Psykologi 1. Du behöver kunna tillgodogöra dig och använda relativt avancerad svenska.

Övrigt

Kurslitteratur krävs. Aktuell kurslitteratur finns på litteraturlistan på hemsidan.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.