Psykologi 1 distanskurs

Kurskod: PSKPSY01, 50 poäng

Kursens innehåll

Kursen utgår från olika aspekter för att försöka förstå mänskligt beteende.

  • Vad ligger egentligen till grund för en människas tankar, känslor och beteenden?
  • Hur har synen på människan förändrats genom tiderna?

Denna kurs ger kunskap kring den psykologiska vetenskapens framväxt och syftar till att visa på hur olika synsätt inom psykologin vuxit fram. Kursen syftar även till att ge dig kunskap kring hur vår verklighetsuppfattning och självbild påverkas och formas, samt kunskap kring psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och kriser.

Studieform/upplägg

Kursen ges helt via Google Classroom, inga lektioner.

Du förväntas göra uppgifter självständigt, men du har även tillgång till flexibel handledning vid behov.

Examinationer

1-2 bedömningstillfällen på plats i skolan. Bedömningen bygger ofta på analyser.

Förkunskaper

Du behöver kunna tillgodogöra  dig och använda relativt avancerad svenska.

Övrigt

Kurslitteratur krävs. Aktuell kurslitteratur finns på litteraturlistan på hemsidan.

Du förväntas ha kunskap om hur du arbetar i Google Classroom, om du inte har det förväntas du ta reda på det, antingen självständigt eller via våra Workshops.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.