Historia 1a2 distanskurs

Kurskod: HISHIS01a2, 50 poäng

Kursens innehåll

 • Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv.
 • Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.
 • Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
 • Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer.
 • Förmåga att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika sammanhang och under olika tidsperioder.

Kursen historia 1a2 omfattar punkterna 1–5 under ovan men med särskild betoning på punkterna 3 och 4.

Studieform/upplägg

Kursen erbjuds på 10 eller 20 veckor.

Det pedagogiska upplägget är byggt för att passa elever med digital kompetens i google-miljön och som kan arbeta självständigt.

Handledning av undervisande pedagog erbjuds.

Eleven planerar själv upp sin kurs utifrån sina möjligheter att läsa kursen under den tidsplan som eleven ska läsa kursen.

Examinationer

Examinationen består av tre hemprov samt 2 obligatoriska prov i skolan.
Inga övriga träffar i skolan.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet för gymnasiestudier.

Övrigt

God digital vana. Eleven ska vara relativt självgående och kunna ta ett stort eget ansvar för dina studier.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.