Orienteringskurs - vetenskapligt skrivande

Kurskod: KGYORI11b, 100 poäng

Kursens innehåll

Syftet med denna orienteringskurs är att utveckla din förmåga att skriva utredande texter. Därför kretsar innehållet kring:

 • utredande texter (bl.a.struktur, referat)
 • formellt skriftspråk
 • informationssökning
 • källkritik

Vi utformar det exakta innehållet tillsammans utifrån era önskemål. Vid behov tränar vi även muntliga presentationer.

Studieform/upplägg

Kursen ges på dagtid under 20 veckor. Vi träffas två gånger i veckan à 90 minuter.

Examinationer

Examinationer eller prov förekommer inte.

Förkunskaper

Kursen vänder sig i första hand till dig som läser SVE/SVA 2, SVE/SVA 3 eller som skriver ditt gymnasiearbete.

Övrigt

Obligatorisk närvaro. Studieaktiviteten bygger på närvaro och ett aktivt deltagande på lektionerna.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.