Orienteringskurs - Svenska som andraspråk 1

Kurskod: KGYORI11b, 100 poäng

Kursens innehåll

 • I kursen arbetar vi utifrån dina behov i svenska med utgångspunkt i det man läser i svenska som andraspråk 1.
 • Jämförelse mellan svenska språket och modersmålet.
 • Läsa och analysera skönlitteratur: roman, noveller och dikter.
 • Skriva referat. Källhantering. Källkritik.
 • Skriva argumenterande/utredande text, såsom debattinlägg eller inlägg.
 • Muntliga presentationer.
 • Språklig variation.

Vi utformar det exakta innehållet tillsammans utifrån era önskemål.

Studieform/upplägg

Kursen är lektionsbaserad med två lektioner i veckan under 20 veckor.

Kursen rekommenderas att läsas parallellt med svenska som andraspråk 1.

Examinationer

Inga examinationer eller prov förekommer.

Förkunskaper

Du har betyg från grundläggande svenskakurser och behöver extra undervisning för att utveckla det svenska språket.

Övrigt

Obligatorisk närvaro. Studieaktiviteten bygger på närvaro och ett aktivt deltagande på lektionerna. 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.