Fysik 1a distanskurs

Kurskod: FYSFYS01a, 150 poäng

Kursens innehåll

Tre delområden:

 • Mekanik (mätningar, kraft, densitet, tryck, rörelse)
 • El & Energi (ellära, elektrisk energi, mekanisk energi, värmeenergi)
 • Modern fysik (Kärnfysik, strålning, partikelfysik, relativitetsteori)

Studieform/upplägg

 • Eget arbete med läroboken, se genomgångar på Internet mm.
 • Två handledningspass erbjuds per vecka
 • Tio laborationer
 • Tre delprov samt ett kursprov med laborativt prov
 • Kursen läses på 20 veckor

Examinationer

Tre delprov på område 1-3, två skriftliga laborationsrapporter
samt ett kursprov med laborativt prov.

Förkunskaper

Matematik 1, men du rekommenderas att ha läst Matematik 2.

Övrigt

Distanskurs kräver medverkan vid laborationer och prov  som görs på Österänggymnasiet vid specifika tillfällen.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.