Gymnasiearbetet

För högskoleförberedande program. Kurskod: GYARXX, 100 poäng

Kursens innehåll

Gymnasiearbetet på de högskoleförberedande programmen ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier, i första hand inom de områden som programmet riktar sig mot.

Eftersom gymnasiearbete ska visa att eleven är redo för arbete eller fortsatta studier är det lämpligt att genomföra det i slutet av utbildningen.

Arbetssättet bygger på att eleven har förmågan att söka efter, granska samt jämföra olika typer av källor. Utöver det ska eleven kunna sammanställa och bearbeta en vetenskaplig text och opposition.

Om eleven inte har dessa förutsättningar rekommenderas starkt att eleven dessutom deltar på två lektioner i veckan i orienteringskursen i vetenskapligt skrivande.

Studieform/upplägg

 • Det pedagogiska upplägget centrerar kring att elever deltar aktivt på lektioner och gör läxor. 
 • Gymnasiearbetet har 6 lektioner + 1 opponering.
 • Föreläsningar, arbetspass och träff med handledare ingår.
 • Träffarna är på onsdagar 9.30-11.30 på Götgatan 2.
  Beroende på smittrisksituationen kan vissa eller alla lektioner ske via fjärrundervisning.
 • Handledning erbjuds dagtid utifrån elevens individuella förutsättningar.
 • Kursen går på 20 veckor.
 • Kursen startar två gånger per år, i januari och i augusti.

Examinationer

Slutinlämning och opponering.

Förkunskaper

Kursen bygger vidare på fördjupningsämnet för respektive gymnasieprogram. Därutöver svenska 3 eller motsvarande. 

Övrigt

Kontaktperson i första hand är huvudsamordnare: Ylva Johansson

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.